Leidraad Jobcoach
Handleiding opstellen Coachingsplan

Coachingsplan

De arbeidsdeskundige gebruikt het Matchingsformulier om de coachingsdoelen te formuleren. Daarna vertaalt hij deze coachingsdoelen in het Coachingsplan naar de coachingsactiviteiten en de hiervoor benodigde coachingsuren en coachingsduur.

Afspraken werkgever

De afspraken over de rol in de begeleiding door de werkgever, direct leidinggevende of naaste collega dient in het coachingsplan vastgelegd te worden.

Opbouw formulier

Het Coachingsplan-formulier helpt de arbeidsdeskundige bij het opstellen van het Coachingsplan. Dit formulier voldoet aan de volgende uitgangspunten:

korte, overzichtelijke en bondige onderbouwing;

SMART weergave van de doelen;

het formulier is goed toetsbaar;

en is gemakkelijk te koppelen aan het logboek, dat vaststelt hoe het Coachingsplan is uitgevoerd.

<< invoegen formulier >>

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document