Leidraad Jobcoach
Adviseur over jobcoachondersteuning

Waarom deze rol?

De arbeidsdeskundige kan bij een potentiële aanvraag jobcoaching om advies gevraagd worden. Hij treedt dan op als adviseur.

Het kan zijn dat hij een cliënt en/of zijn ouders adviseert. Ook kan het zo zijn dat de arbeidsdeskundige bijvoorbeeld werkzaam is in het speciaal onderwijs. Dan kan hij ook docenten of stagementoren adviseren met betrekking tot een mogelijke aanvraag jobcoaching voor een van de leerlingen. Tevens zijn er arbeidsdeskundigen werkzaam bij re-integratiebedrijven, waarbij ze consulenten, re-integratiebegeleiders, trajectbegeleiders, casemanagers etc. adviseren met betrekking tot jobcoachaanvragen voor cliënten. Er zijn arbeidsdeskundigen werkzaam bij jobcoachorganisaties. Ook zij kunnen jobcoaches en/of cliënten adviseren met betrekking tot het al dan niet aanvragen van jobcoaching. Het gaat dan dus niet over het concreet aanvragen van jobcoaching maar over een advies daaromtrent. Tenslotte zijn er arbeidsdeskundige werkzaam in het bedrijfsleven bij werkgevers. Ook vanuit die rol kan de arbeidsdeskundige advies geven aan een werknemer om een aanvraag jobcoaching te doen.   

Professionele afstand

Als adviseur bij een mogelijke aanvraag voor jobcoachondersteuning heeft de arbeidsdeskundige contact met diverse partijen. Hij zal zich een gedegen beeld moeten vormen van de mogelijkheden van cliënt en van de vereisten van het (toekomstige) werk alvorens hij een advies kan geven. Ook hier is het belangrijk om altijd een zekere mate van professionele afstand te bewaren.

Uitkomst

Het advies dient goed onderbouwd te zijn, volgens de in deze leidraad gepresenteerde methodiek. Want als het advies uiteindelijk leidt tot een aanvraag zal de arbeidsdeskundige zijn advies graag bevestigd zien door de toetser.

Opdracht

De opdracht bij deze rol staat in het menu rechts, onder ‘Opdracht selecteren’.

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document