Leidraad Jobcoach
Toetser aanvraag jobcoachondersteuning

Waarom deze rol?

De arbeidsdeskundige kan in deze rol worden benaderd om de aanvraag voor jobcoachondersteuning te toetsen. Door de aanvraag op een gerichte en methodisch onderbouwde manier te toetsen, komt de arbeidsdeskundige uiteindelijk tot een goed opgebouwde beslissing.

Professionele afstand

Het is van belang dat de arbeidsdeskundige in de rol van toetser voldoende professionele afstand bewaart. Deze afstand is groter dan bij de rollen als aanvrager en adviseur. Bij het accepteren van de opdracht bepaalt de arbeidsdeskundige of hij deze afstand in de praktijk kan waarmaken. Ook stelt de arbeidsdeskundige zeker dat hij tijdens het vervullen van de opdracht deze afstand kan bewaren.

Uitkomst

De beoordeling van de aanvraag moet goed onderbouwd zijn, volgens de in deze leidraad gepresenteerde methodiek.

Opdracht

De opdracht bij deze rol staat in het menu rechts, onder 'Opdracht selecteren'.

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document