Leidraad Jobcoach
Aanvrager jobcoachondersteuning

Waarom deze rol?

De arbeidsdeskundige kan in deze rol worden benaderd om de aanvraag voor jobcoachondersteuning op te stellen. Door op een gerichte en methodisch onderbouwde manier informatie te vergaren en onderzoek te doen, komt de arbeidsdeskundige uiteindelijk tot een goed opgebouwde aanvraag.

Professionele afstand

Als opsteller van de aanvraag voor jobcoachondersteuning heeft de arbeidsdeskundige contact met diverse partijen. Hij zal hierbij een nauwe band hebben met de persoon voor wie de jobcoachaanvraag bedoeld is en met zijn potentiële werkgever. Het is echter belangrijk om altijd een zekere mate van professionele afstand te bewaren.

Uitkomst

De aanvraag moet goed onderbouwd zijn, volgens de in deze leidraad gepresenteerde methodiek. Anders kan de toetser van de aanvraag besluiten de aanvraag niet te honoreren.

Opdracht

De opdracht bij deze rol staat in het menu rechts, onder 'Opdracht selecteren'.

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document