Leidraad Jobcoach
Rolkeuze

Rollen

De arbeidsdeskundige functioneert in het toepassingsgebied jobcoach in verschillende rollen. In deze leidraad is gekozen voor de drie belangrijkste rollen, die ook vaak samengaan. Het gaat om de volgende rollen:

aanvrager en opsteller van de aanvraag voor jobcoachondersteuning;

toetser van de jobcoachaanvraag;

adviseur die wordt ingeschakeld door de opsteller van een jobcoachaanvraag.

In het menu rechts kan de arbeidsdeskundige een rol selecteren. Daar vindt hij meer informatie over de rol en eronder de bijbehorende opdrachten.
De verdeling van de rollen en opdrachten wordt nader toegelicht in Rollen en opdrachten.