Leidraad Jobcoach
Protocol Jobcoach

Afspraken

De Leidraad Jobcoach conformeert zich aan de afspraken die het UWV en jobcoachorganisaties binnen het Protocol Jobcoach hebben gemaakt.

Persoonlijke ondersteuning

Het doel van persoonlijke ondersteuning is cliënten met een handicap in staat te stellen te werken op een reguliere betaalde werkplaats. De werknemer krijgt individuele begeleiding op de werkplek, gericht op het behoud van zijn baan. De Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (REA) maakte het al mogelijk de kosten van persoonlijke ondersteuning (jobcoach) van een werknemer te vergoeden. Sinds december 2005 is de vergoeding van deze voorziening ondergebracht bij de WIA (artikel 35, lid 2, onder d) en de Wajong (artikel 22 lid 2 onder d) en wordt het nader uitgewerkt in artikel 18 van het Re-integratiebesluit.

Protocol

Het UWV heeft in 2005 – in overleg met de georganiseerde jobcoachorganisaties – een protocol ontwikkeld voor de toekenning en voortzetting van de voorziening Persoonlijke Ondersteuning. Het Protocol Jobcoach is opgesteld in samenspraak met Boaborea, jobcoachorganisaties, de Landelijke Cliëntenraad, de Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad, vertegenwoordigers uit het (speciaal) onderwijs en arbeidsdeskundigen-jonggehandicapten van het UWV. Het protocol is gepubliceerd in de Staatscourant en op 1 januari 2006 in werking getreden. Het protocol wordt gemonitord door onderzoeksbureau APE. Evaluaties hebben geleid tot aanpassingen van het protocol. De laatste wijziging dateert van juli 2011.

Standaard

Het protocol geldt voor gevallen die voldoen aan de volgende ‘standaard’:

dienstverband van minstens een half jaar of proefplaatsing;

minstens twaalf uur werk per week;

loonwaarde minimaal 35 procent van het minimumloon.

Gevallen die niet aan deze standaard voldoen, worden op de kenmerken waarop zij afwijken apart beoordeeld.

Begeleidingsregimes

Het protocol werkt met zogenaamde begeleidingsregimes, met een bijpassend percentage aan begeleiding.

 

Begeleidingsregimes

Jaar 1 dienstverband

Jaar 2

Jaar 3 (en verder)

zeer licht

3%

3%

(zeer licht/ licht)

3%

(zeer licht/

licht/midden)

licht

6%

midden

10%

5%

intensief

15%

7,5%

6%

 

Het benodigde begeleidingsregime wordt bepaald door de jobcoachorganisatie in samenspraak met de werknemer en de werkgever. Het protocol bevat een lijst van activiteiten, die als jobcoachdiensten kunnen worden vergoed. http://www.uwv.nl/Images/Protocol%20Jobcoach%20%20juli%202011vRvB_tcm26-123815.pdf

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document