Leidraad Jobcoach
Wanneer is er sprake van jobcoaching?

Werkterrein
Jobcoaching, in het kader van de voorziening Persoonlijke Ondersteuning, kan zich voordoen bij werkzoekenden en werknemers:

  • met een uitkering;

  • zonder een uitkering;

  • met een dienstbetrekking;

  • zonder een dienstbetrekking, maar wel met een proefplaatsingsstatus.

Niet de arbeidsmarktpositie is bepalend voor de noodzaak van jobcoachondersteuning, maar de persoonlijke belemmeringen vanuit de functionele beperkingen. De financiering van de jobcoachondersteuning is in het jobcoachprotocol wel gekoppeld aan stringentere voorwaarden.

Langdurig proces
Bij personen met een (chronische) psychosociale of fysieke functionele beperking kan de weg naar werk vaak een langdurig proces zijn. Jobcoachondersteuning kan hierbij helpen. De verschillende fasen en stappen van het proces van supportedemployment laten dit overduidelijk zien.

Het uitgangspunt van deze Leidraad Jobcoach is dat de kernactiviteiten van jobcoaching bestaan uit:

  • introduction into the workplace = introductie op de werkplek;

  • training on the job/jobcoaching = training op de werkplek in de functie-uitoefening;

  • support outside the workplace = het regelen van condities om op de werkplek te kunnen functioneren;

  • ongoing support = blijvende ondersteuning.

Het formuleren van een goed onderbouwde aanvraag voor deze jobcoachondersteuning vraagt om voldoende inzicht in de werknemer, de werkplek en de match hiertussen. Niet in alle situaties is deze informatie vanuit een ingezet re-integratietraject beschikbaar. Voor de aanvraag van de financiering van jobcoachondersteuning moet in deze sitauties dan ook veel werk worden verzet. Jobcoachorganisaties pleiten dan ook voor het verstrekken van een startbudget voor het opstellen van een goed coachingsplan. Hier valt in het kader van ‘een goede voorbereiding is het halve werk’ zeker wat voor te zeggen.

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document