Leidraad Jobcoach
Context

Positionering
Het geven van een advies over jobcoachondersteuning vindt plaats in een specifieke context. Voor een goede positionering van de advisering over de inzet van de jobcoachondersteuning is het noodzakelijk deze context nader te duiden. Het gaat hierbij om:

Door te klikken op de onderwerpen worden de toelichtingen geopend.