Leidraad Jobcoach
Context

Positionering
Het geven van een advies over jobcoachondersteuning vindt plaats in een specifieke context. Voor een goede positionering van de advisering over de inzet van de jobcoachondersteuning is het noodzakelijk deze context nader te duiden. Het gaat hierbij om:

Door te klikken op de onderwerpen worden de toelichtingen geopend.

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document