Leidraad Jobcoach
Verantwoording

Logboekwerkwijze
Voor de verantwoording van de jobcoaching is een eenvoudige logboekwerkwijze ontworpen. Deze werkwijze ondersteunt de jobcoach methodisch bij het vastleggen van de ondernomen acties en de verantwoording richting de opdrachtgever.

Een uitgebreide toelichting op het gebruik van de logboekwerkwijze treft u aan onder:
Handleiding opstellen Logboek Jobcoach.

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document