Leidraad Jobcoach
Rollen en opdrachten

De arbeidsdeskundige bij jobcoaching

De arbeidsdeskundige heeft op het gebied van jobcoaching verschillende rollen. Hij kan fungeren als:

aanvrager, waarbij hij de aanvraag voor jobcoachondersteuning onderbouwt;

toetser, waarbij hij de initiële aanvraag voor jobcoachondersteuning toetst;

adviseur, waarbij hij advies geeft over een deelaspect van de onderbouwing van de jobcoachaanvraag.

Combinaties van rollen mogelijk

Uiteraard zijn er ook combinaties van rollen mogelijk. Bij de rollen horen daarnaast verschillende opdrachten, die ook weer verschillende taken vereisen. De inhoud en kennis rond de jobcoachinzet is voor alle rollen voor een groot deel gebaseerd op dezelfde kennis en in z’n geheel op hetzelfde feitencomplex. In de Leidraad Jobcoach staat deze gedeelde kennis, het gestandaardiseerd beschrijven van het feitencomplex en het vertalen naar de aanvraag van de ondersteuning centraal. Ook wordt uitgebreid aandacht besteed aan de transparantie van de manier van toetsing van de aanvraag, de toekenning en afwijzingsgronden.

Aanvrager

De arbeidsdeskundige is in deze rol de persoon die samen met de werknemer en werkgever de aanvraag voor de jobcoachondersteuning opstelt en indient bij het UWV.

Meer informatie over deze rol.

Opdrachten binnen deze rol.
Het opstellen van de aanvraag voor jobcoach ondersteuning

Meer informatie over deze opdracht.

Toetser

De arbeidsdeskundige is in deze rol de onafhankelijke toetser, die op basis van zijn competenties en deskundigheid binnen het kader van de wet- en regelgeving de aanvraag toetst in opdracht van het UWV.

Meer informatie over deze rol .

 

Opdrachten binnen deze rol:

Het opstellen van de toekenning of afwijzing voor jobcoachondersteuning.

Meer informatie over deze opdracht.

Adviseur

De arbeidsdeskundige kan ook de rol van adviseur aannemen. Hij geeft dan antwoord op een arbeidsdeskundige vraag van een werknemer, werkzoekende, collega professional of werkgever over de onderbouwing van een aanvraag voor jobcoachondersteuning.

Meer informatie over deze rol .

 

Opdrachten binnen deze rol:

Het adviseren over het werknemersprofiel voor het opstellen van de aanvraag voor jobcoachondersteuning.

Het adviseren over het werkgeversprofiel voor het opstellen van de aanvraag voor jobcoachondersteuning.

Het adviseren over de matching tussen het werknemersprofiel en het werkgeversprofiel voor het opstellen van de aanvraag voor jobcoachondersteuning.

Meer informatie over deze opdrachten.

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document