Leidraad Jobcoach
Toepassingsgebied

Afbakening

De Leidraad Jobcoach biedt handreikingen voor:

de werkwijze tijdens de arbeidsdeskundige onderbouwing van de noodzaak voor de inzet van een jobcoach (voor onderbouwing zie Opstelling aanvraag Jobcoach en voor wetsartikelen zie Wettelijk kader);

de werkwijze tijdens de arbeidsdeskundige toetsing van de noodzaak voor de inzet van een jobcoach (voor toetsing zie Werkwijze toetsing);

de wijze van verantwoording over de uitvoering van de voorziening door de jobcoach (voor verantwoording zie Werkwijze Logboek).

Deze leidraad biedt geen handreikingen voor de feitelijke uitvoering van de jobcoachvoorziening dóór de jobcoach. De leidraad is zowel van toepassing op een aanvraag voor een externe jobcoach als een aanvraag voor een interne jobcoach.

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document