Leidraad Jobcoach
Doelgroep

Primair

De Leidraad Jobcoach is in de eerste plaats bedoeld voor arbeidsdeskundigen. Zij kunnen aan de hand van de leidraad nagaan hoe ze moeten handelen bij de inzet van jobcoaching voor werknemers met een functionele beperking. Dit geldt voor arbeidsdeskundigen in alle werkvelden, ongeacht of ze nu zelfstandig opereren, werkzaam zijn bij een arbodienst, re-integratiebedrijf, particuliere verzekeraar, arbeidsdeskundig bureau of bedrijf, of in dienst zijn van het UWV.

Aan de hand van de diverse rollen en opdrachten kan de arbeidsdeskundige gemakkelijk nagaan welk deel van de leidraad van toepassing is op de opdracht waarmee hij op dat moment bezig is. Daar vindt hij vervolgens de voorgestelde werkwijze. De leidraad beschrijft de randvoorwaarden en de taken die de arbeidsdeskundige tegenkomt in de uitvoering van zijn opdracht met betrekking tot het adviseren over de inzet van een jobcoach, het aanvragen van jobcoachondersteuning of het toetsen van de aanvraag voor het inzetten van een jobcoach.

Secundair
De leidraad is daarnaast gericht op opdrachtgevers, werkgevers, werknemers en andere professionals, zoals bedrijfsartsen, re-integratiecoaches, re-integratiebegeleiders, jobcoaches, verzekeringsartsen, jeugdartsen, (ortho)pedagogen, (bedrijf)maatschappelijk werkers, specialisten en psychologen. Deze secundaire doelgroepen kunnen de leidraad gebruiken om meer informatie te vinden over de werkwijze en de rol van de arbeidsdeskundige bij het opstellen van een aanvraag voor jobcoachondersteuning en het toetsen van zo’n aanvraag.

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document