Leidraad Jobcoach
Doel van de leidraad Jobcoach

Jobcoaching

Steeds meer mensen moeten naar vermogen participeren in loonvormende arbeid in een ‘niet-beschermde’ werkomgeving. Om deze maatschappelijke ambitie waar te maken, is ondersteuning en coaching van werknemers met functiebeperkingen noodzakelijk. Een doeltreffend instrument om mensen met een structureel functionele beperking te ondersteunen bij het verrichten én behouden van werk bij een reguliere werkgever is begeleid werken, ook wel jobcoaching genoemd. Dit draagt bij aan de doelstelling om mensen met een structurele functionele beperking meer en vaker te laten participeren in arbeid, met een economische waarde.  

Handvatten

De Leidraad Jobcoach biedt arbeidsdeskundigen handvatten voor een transparante werkwijze bij de inzet van jobcoaching. Arbeidsdeskundigen – en bijvoorbeeld ook jobcoachorganisaties, werkgevers en arbodiensten – kunnen de leidraad gebruiken bij het vaststellen of jobcoaching een effectieve en noodzakelijke vorm van ondersteuning is in het kader van re-integratie en arbeidsparticipatie.

Professioneel

Op het gebied van jobcoaching vervult de arbeidsdeskundige altijd één of meerdere rollen, afhankelijk van de opdracht die hij krijgt. De arbeidsdeskundige kan in deze leidraad snel doorklikken vanuit rollen en opdrachten naar de situatie waar hij op dat moment mee te maken heeft. Daar vindt hij het gewenste handelen en aanvullende praktische informatie. Zo weet de arbeidsdeskundige precies aan welke voorwaarden zijn professioneel handelen moet voldoen. Hiermee is eenheid van beroepsuitoefening geborgd en wordt het beroep van de arbeidsdeskundige geprofessionaliseerd.

Transparant

Opdrachtgevers, werkgevers, werknemers en andere professionals kunnen aan de hand van deze leidraad nagaan wat ze van de arbeidsdeskundige kunnen verwachten in situaties waarbij sprake is van een aanvraag van jobcoachondersteuning, beoordeling van die aanvraag en de eisen aan de uitvoering van de ondersteuning door de jobcoach. Het handelen van de arbeidsdeskundige wordt hiermee transparant. Deze leidraad bakent het handelen van de arbeidsdeskundige af. Waar treedt de arbeidsdeskundige op en wanneer zijn andere professionals aan zet? En wanneer en hoe werken arbeidsdeskundigen samen met andere professionals als het gaat om het inzetten van jobcoachondersteuning?

Werkwijze

De in deze leidraad voorgestelde werkwijzen zijn praktisch toepasbaar en worden door een beroepsgroep gedragen. De leidraad beschrijft de randvoorwaarden en de taken die de arbeidsdeskundige tegenkomt in de uitvoering van zijn opdracht. Zó werken arbeidsdeskundigen.

Een andere werkwijze is echter ook mogelijk. De arbeidsdeskundige die afwijkt van de leidraad moet wel kunnen onderbouwen waarom hij dat doet. Deze werkwijze moet ook aantoonbaar werken. Zo kan hij naar opdrachtgevers zijn handelwijze verantwoorden en kunnen opdrachtgevers hem hierop afrekenen.

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document