Leidraad Jobcoach
Start

Rollen en opdrachten

Deze leidraad is gestructureerd naar de rollen en opdrachten die de arbeidsdeskundige kan aannemen. Bij de inzet van jobcoaching vervult de arbeidsdeskundige altijd een of meerdere rollen, afhankelijk van de opdracht die hij krijgt. In deze leidraad is gekozen voor de drie belangrijkste rollen. Een arbeidsdeskundige kan fungeren als aanvrager van jobcoachondersteuning, als toetser van de aanvraag voor jobcoachondersteuning en als adviseur, waarbij hij advies geeft over een deelaspect van de onderbouwing van de jobcoachaanvraag. Elke rol brengt weer andere opdrachten met zich mee. Deze leidraad behandelt de meest voorkomende opdrachten in deze rollen binnen het jobcoachdomein. Meer over rollen en opdrachten.

Gebruik leidraad

De arbeidsdeskundige kan de informatie in deze leidraad op twee manieren benaderen: vanuit een rol of vanuit een opdracht.

In het menu rechts kan de arbeidsdeskundige bij rolkeuzeklikken op de rol die hij aanneemt in het jobcoachproces en vervolgens daaronder kiezen voor een van de opdrachten die daarbij horen. Zo komt hij in enkele stappen uit bij de procesbeschrijving van het arbeidsdeskundig handelen in die opdracht. Daar vindt hij een procesbeschrijving van het arbeidsdeskundig handelen en aanvullende praktische informatie.

De arbeidsdeskundige kan in het menu rechts ook rechtstreeks een opdracht kiezen. Onder opdracht selecterenstaan alle opdrachten op een rij. Kiest hij een opdracht, dan ziet hij bovenaan de tekst van de opdracht bij welke rol deze opdracht hoort. De beschrijving is bij elke opdracht hetzelfde opgebouwd: bovenaan elke opdracht kan de arbeidsdeskundige eenvoudig doorklikken naar het gewenste onderwerp.

De rollen en opdrachten zijn overzichtelijk samengebracht in een schema . Hierin ziet de arbeidsdeskundige in een oogopslag de verdeling van de drie rollen naar de drie opdrachten.

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document