Leidraad Jobcoach
Leidraad Jobcoach

Gebruik
Deze leidraad biedt arbeidsdeskundigen handvatten voor hun (procesmatig) handelen bij het onderbouwen van de aanvraag voor een jobcoach in het kader van de voorziening Persoonlijke Ondersteuning. Ook helpt deze leidraad arbeidsdeskundigen bij het maken van inhoudelijke afwegingen voor deze onderbouwing. Daarnaast biedt de leidraad arbeidsdeskundigen handvatten voor de toetsing van deze aanvraag en de onderbouwing van de toekenning of afwijzing. De Leidraad Jobcoach bevat aanbevelingen voor het formuleren van een probleemstelling, het beschrijven van de aspecten waarop ondersteuning nodig is en het beoogde doel van de ondersteuning. Waar zinvol, is dit aangevuld met praktische informatie.

De Leidraad Jobcoach is in eerste instantie bedoeld voor arbeidsdeskundigen. Daarnaast is de leidraad gericht op opdrachtgevers, werkgevers, werkzoekenden, werknemers, jobcoaches, bedrijfsartsen, maatschappelijk werkers, werkcoaches, verzekeringsartsen en andere professionals.

Onder start leest u hoe u deze leidraad gebruikt.

Er is ook een uitgebreide samenvatting van de Leidraad Jobcoach gemaakt. Die pdf kunt u hier downloaden.


Ontstaan
De leidraad is ontwikkeld door een werkgroep van het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC), in opdracht van het AKC-bestuur op verzoek van het NVvA-bestuur, het UWV Werkbedrijf en het Centraal Expertise Centrum van de divisie Sociaal Medische Zaken (SMZ) van het UWV. Onder Verantwoordingsproces leest u meer over de totstandkoming van deze leidraad en de samenstelling van de werkgroep.


Suggesties
Graag hoort het AKC uw aanvullingen of verbeteringen voor de Leidraad Jobcoach, zoals inhoudelijke aanvullingen, literatuurverwijzingen en tips voor bruikbare tools. De commissie die de leidraden beheert, beoordeelt uw opmerkingen en aanvullingen en plaatst deze vervolgens eventueel online. U kunt uw suggesties mailen naar: akc@arbeidsdeskundigen.nl

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document