Cahier 29 - Duurzaam werk(t)
Bijlage: Checklist ter ondersteuning beeldvorming over duurzaamheid plaatsing

Voor uw oordeel over de huidige plaatsing als ‘duurzaam’ is het nodig een beeld te vormen van 1) de werknemer, 2) de organisatie (werkcontext) en 3) de match tussen de werknemer en de organisatie. Hierbij kunt u onderstaande checklist gebruiken.

1 Werknemersprofiel

Achtergrond kenmerken werknemer

 1. Geslacht

 2. Geboortejaar

 3. Geboorteland

 4. Opleiding

 5. Woonsituatie

 6. Sociaal netwerk

 7. Financiële situatie (schulden)

 8. Algemene gezondheid

 9. Leefstijl (bewegen, roken, alcohol, voeding, ontspanning)

Kenmerken in relatie tot arbeidshandicap

 1. Aard van de arbeidshandicap (toelichting: fysiek, psychisch, verstandelijk beperkt)

 2. Acceptatie van de arbeidshandicap door werknemer

Arbeid gerelateerde kenmerken

 1. Motivatie om te werken

 2. Het werkvermogen (toelichting: de mate waarin een werknemer zowel fysiek als mentaal in staat is om passend werk uit te voeren)

 3. Zelfredzaamheid (toelichting: zelfstandig uitvoeren van het werk, al dan niet met compensatiemiddelen)

 4. Fysieke belastbaarheid

 5. Mentale belastbaarheid

 6. Verzuim afgelopen 6 maanden

Vaardigheden

 1. Sociaal

 2. Fysiek

 3. Cognitief

Persoonlijkheidskenmerken

 1. Zelfwaardering

 2. Leerhouding

 3. Doorzettingsvermogen

 4. Self-efficacy (toelichting: geloof in eigen kunnen)

 5. Manier van omgaan met tegenslagen (toelichting: copingstijl)

 6. Locus of control (toelichting: beheersing oriëntatie, psychologische eigenschap, de mate waarin iemand de oorzaken van wat hem/haar overkomt bij zichzelf of juist buiten zichzelf zoekt)

2 Werkgeversprofiel

Achtergrond kenmerken organisatie

 1. Sector

 2. Profit/non-profit

 3. Omvang organisatie (aantal werknemers in dienst)

 4. Vraag naar personeel

Aannamebeleid van de organisatie met betrekking tot werknemers met arbeidshandicap in het algemeen

 1. Missie van de organisatie

 2. Drijfveren werkgever voor aannemen van werknemers met arbeidshandicap

 3. Aannamebeleid arbeidsgehandicapten (quotumwet)

 4. Eerdere ervaring met werknemers met arbeidshandicap (aantal werknemers met arbeidshandicap in dienst)

 5. Ondernomen acties om werknemers met arbeidshandicap aan te nemen

3 Match tussen werknemers- en werkgeversprofiel

Achtergrond kenmerken werknemer

 1. Belangrijkste reden selectie

 2. Type dienstverband

 3. Financiële regelingen

 4. Verrichte aanpassingen

 5. Andere acties

 6. Scholing of training

Huidige situatie plaatsing

 1. Begeleiding

 2. Fit functie-competenties

 3. Productiviteit werknemer

 4. Kwaliteit werkzaamheden

 5. Verzuim

 6. Motivatie werknemer

 7. Bereidheid nieuwe dingen te leren

 8. Doorgroei-/ontwikkelmogelijkheden werknemer

 9. Sociale steun van collega’s

 10. Sociale steun van direct leidinggevende

 11. Intentie continueren dienstverband

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document