Cahier 28 – Beeldbellen
Voorwoord

Persoonlijk contact is het uitgangspunt bij de verrichting van arbeidsdeskundig werk. Covid-19 heeft ertoe geleid dat beeldbellen, naast telefoneren, als contactvorm is ingezet. Persoonlijk contact was immers niet mogelijk.

Het is denkbaar dat er een nieuwe balans gaat ontstaan in de wijze waarop professionals hun werk uitvoeren. In dit onderzoek zijn onder andere ervaringen van arbeidsdeskundigen en klanten verzameld. Dit heeft geleid tot inzichten op basis waarvan arbeidsdeskundigen hun professionele afweging kunnen maken, in afstemming met de klant, om de best passende contactvorm te kiezen.

Deze inzichten kunnen richting geven aan de NVvA en de SRA voor verdere duiding aan de geldende kaders en de professionele ruimte daarbinnen. Het is aan de SRA en NVvA om hier een vervolg aan te geven. Daarmee is dit rapport een startpunt voor het verdere gesprek en geen leidraad voor arbeidsdeskundig handelen vanaf heden.

Het AKC beoogt met dit onderzoek een bijdrage te bieden aan de vormgeving van de arbeidsdeskundige praktijk in aansluiting op de ontwikkelingen die voortvloeien uit de Covid-pandemie.

Marianne Holleman

Directeur AKC

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document