Cahier 27 – Voorspellende factoren voor arbeidsuitval
Sterkte van gevonden verbanden (Lifeline- en STREAM-studies)

De invloed van persoonlijke en werkgerelateerde voorspellers op uitval uit werk door werkloosheid en arbeidsongeschiktheid in de Lifelines-studie en de STREAM-studie.

Lifelines studie

STREAM studie

Werkloos

Arbeidsongeschikt

Werkloos

Arbeidsongeschikt

(n=4,628)

(n=954)

(n=1,435)

(n=449)

(c=0.619)

(c=0.677)

(c=0.597)

(c=0.747)

SOCIAAL-DEMOGRAFISHE FACTOREN

Hogere leeftijd

1,00 (1.00; 1.01)

0,98 (0,97; 0,99)

1,04 (1,03; 1,05)

1,05 (1,02; 1,07)

Vrouwelijk geslacht

1,21 (1,14; 1,29)

1,74 (1,50; 2,02)

1,07 (0,96; 1,19)

1,28 (1,05; 1,55)

Afwezigheid van partner

0,74 (0,68; 0,80)

0,84 (0,71; 1,01)*

0,95 (0,97; 1,25)

0,92 (0,75; 1,15)

Opleidingsniveau

(hoog = ref)

Middelbaar

1,03 (0,96; 1,11)

1,24 (1,06 1,46)

1,10 (0,97; 1,25)

1,41 (1,11; 1,80)

Laag

1,29 (1,19; 1,41)

1,73 (1,43; 2,10)

1,14 (1,00; 1,32)*

1,58 (1,22; 2,04)

CHRONISCHE ZIEKTE

HVZ

2,64 (1,74; 4,00)

1,59 (1,22; 2,06)

COPD

1,43 (1,07; 1,90)

1,80 (1,39; 2,34)

Depressie

1,43 (1,22; 1,67)

2,51 (1,94; 3,25)

1,51 (1,20; 1,89)

3,20 (2,43; 4,22)

Diabetes

1,89 (1,34; 2,68)

1,20 (0,86; 1,66)

Reumatoïde artritis

3,05 (2,26; 4,11)

2,54 (2,09; 3,08)

GEDRAGSKENMERKEN

Fysieke inactiviteit

0,98 (0,96; 0,99)

0,97 (0,95; 1,00)

Roken

1,26 (1,17; 1,35)

1,35 (1,16; 1,57)

1,32 (1,17; 1,49)

1,50 (1,22; 1,84)

Fruit inname (hoog = ref)

matig

laag

Groente inname (hoog = ref)

matig

laag

BMI (gezond gewicht = ref)

overgewicht

1,01 (0,95; 1,08)

0,96 (0,83; 1,11)

1,06 (0,94; 1,20)

1,09 (0,87; 1,37)

obesitas

1,21 (1,11; 1,32)

1,39 (1,16; 1,66)

1,14 (0,99; 1,32)*

1,35 (1,04; 1,75)

WERKKENMERKEN

Hogere werkdruk

Hoger werktempo

Minder ontwikkel-mogelijkheden

1,06 (1,04; 1,09)

1,07 (1,02; 1,13)

1,02 (0,97; 1,07)

1,03 (0,95; 1,12)

Minder betekenisvol werk

1,12 (1,09; 1,14)

1,03 (1,00; 1,05)

Minder regelmogelijkheden

1,04 (1,00; 1,09)

1,09 (1,02; 1,16)

Minder sociale steun

1,11 (1,09; 1,14)

1,07 (1,02; 1,12)

1,11 (1,08; 1,15)

1,04 (0,98; 1,11)

Noot: n reflecteert het aantal werknemers dat arbeidsongeschiktheid wordt; p<0,05; *p<0,10;

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document