Cahier 27 – Voorspellende factoren voor arbeidsuitval
Gemeten werkgerelateerde factoren

Werkgerelateerde factor

Vragen Lifelines

Vragen STREAM

Werkdruk

Raakt u achter met uw werkzaamheden? (in de afgelopen maand)

Is uw werk hectisch?

Heeft u genoeg tijd voor uw werkzaamheden? (in de afgelopen maand

Moet u heel veel werk doen?

Werktempo

Moet u erg snel werken? (in de afgelopen maand)

Moet u erg snel werken?

Ligt het werktempo hoog gedurende de hele werkdag? (in de afgelopen maand)

Moet u extra hard werken?

Ontwikkelmogelijkheden

Heeft u de mogelijkheid om via uw werk nieuwe dingen te leren? (in de afgelopen maand)

In mijn werk probeer ik telkens weer nieuwe dingen te leren

Vereist uw werk dat u het initiatief moet nemen? (in de afgelopen maand)

Ik denk erover na hoe ik in de toekomst mijn werk zo goed mogelijk kan blijven doen

In mijn werk zoek ik de mensen op waarvan ik iets kan leren

Ik zorg ervoor dat ik qua kennis en vaardigheden goed mee kan komen met veranderingen in mijn werk

Betekenisvol werk

Is uw werk zinvol? (in de afgelopen maand)

Werk geeft betekenis aan je leven

Vindt u het werk dat u doet belangrijk? (in de afgelopen maand)

Invloed op het werk

Heeft u een hoge mate van invloed op uw werk? (in de afgelopen maand)

Kunt u zelf beslissen hoe u uw werk uitvoert?

Kunt u de hoeveelheid werk dat u moet doen beïnvloeden? (in de afgelopen maand)

Bepaalt u zelf de volgorde van uw werkzaamheden?

Kunt u zelf uw werktempo regelen?

Moet u in uw werk zelf oplossingen bedenken om bepaalde dingen te doen

Kunt u verlof opnemen wanneer u dat wilt?

Sociale steun

Hoe vaak krijgt u hulp en ondersteuning van uw collega’s?

Hoe vaak krijgt u hulp en steun van uw

collega’s?

Hoe vaak krijgt u hulp en ondersteuning van uw directe leidinggevende?

Hoe vaak krijgt u hulp en steun van uw

direct leidinggevende?

Hoe vaak zijn uw collega’s bereid om te luisteren naar problemen die met het werk te maken hebben?

Hoe vaak zijn uw collega’s bereid om te luisteren naar uw werkgerelateerde problemen?

Hoe vaak is uw directe leidinggevende bereid om te luisteren naar problemen die met het werk te maken hebben?

Hoe vaak is uw direct leidinggevende bereid om te luisteren naar uw werkgerelateerde problemen?

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document