Cahier 26 – Tool arbeidsdeskundige beoordeling psychosociale arbeidsbelasting
Bijlage 2 Deense psychosociale arbeidsomstandigheden vragenlijst – Nederlandse versie (DPQ-NL)

Inleiding

Voor u ligt de vragenlijst die het psychosociale werkklimaat in kaart brengt. Met ‘psychosociaal werkklimaat’ wordt bedoeld: de organisatie en inhoud van uw werk, de eisen die op het werk gelden, relaties met uw collega’s en het management, conflicten op het werk en de beleving van de werksituatie.

Invullen vragenlijst

Het invullen van de vragenlijst kost u ongeveer 30 minuten. Het is belangrijk dat u de vragen zo eerlijk mogelijk beantwoordt, en uw eigen mening geeft. Uw antwoorden zijn dus niet goed of fout. Denk niet te lang over de antwoorden na; de eerste ingeving is meestal het beste antwoord. Het is belangrijk dat u de vragenlijst helemaal invult. Ook als u een vraag onbelangrijk vindt of er misschien geen mening over heeft, probeer dan toch een antwoord te kiezen dat het best bij uw situatie past. Indien u meerdere banen heeft, vul de vragenlijst dan in voor de baan met de meeste uren.

De meeste vragen kunt u beantwoorden door een kruisje te zetten in het hokje van uw antwoord. Het is de bedoeling dat u één hokje aankruist. Bij vragen waar u meerdere antwoorden mag aankruisen, wordt dit apart vermeld. Soms staat er dat u één of meerdere vragen kunt overslaan.

Wanneer u per ongeluk het verkeerde antwoord heeft aangekruist, en toch een ander antwoord wilt geven, dan maakt u het hokje van het goede antwoord helemaal zwart en zet u er een cirkel omheen (zie voorbeeld).

De vragen op de volgende pagina's gaan over uw ervaringen met de inhoud en organisatie van uw werk

1 Invloed, uitdagingen en ontwikkelingsmogelijkheden in uw werk

2 Uw taken

3 Werktempo, deadlines en emotionele eisen in het werk

4 Voorspelbaarheid van het werk en de grenzen tussen werk en vrije tijd

5 Mogelijkheden om uw taken uit te voeren

De vragen op deze pagina gaan over samenwerking op uw werkplek

6 Werken met uw naaste collega’s op uw werkplek

De vragen op de volgende pagina's gaan over conflicten op de werkplek

7 Conflicten op de werkplek

De vragen op deze pagina gaan over uw directe leidinggevende op uw werkplek

8 Uw directe leidinggevende op uw werkplek

De volgende vragen gaan over grote veranderingen op uw werkplek

9 Grote veranderingen op uw werkplek

Indien beide vragen met ‘nee’ zijn beantwoord gaat u door naar kopje 11. Vertrouwen, rechtvaardigheid en het betrekken van medewerkers op uw werkplek

10 Denk bij de volgende vragen na over hoe het management boven u de wijzigingen op uw werkplek heeft gecommuniceerd.

De vragen op de volgende pagina’s gaan over uw ervaring met uw werk en uw werkplek als geheel

11 Vertrouwen, rechtvaardigheid en het betrekken van medewerkers op uw werkplek

12 Uw werk en uw werkplek

13 Hoe u over uw werk denkt

14 Deze vragen gaan over hoe uw werk uw privéleven beïnvloedt

U bent nu klaar met de vragenlijst.

Heel erg bedankt voor uw antwoorden.