Cahier 26 – Tool arbeidsdeskundige beoordeling psychosociale arbeidsbelasting
5.4 Algemene aanbevelingen voor vervolg

De ontwikkelde tool is uitgewerkt in een prototype voor werknemers met een ‘creative commons’ licentie[48]. Voor dagelijks gebruik zal de tool verder ontwikkeld moeten worden tot een web-based applicatie. De deelnemende arbeidsdeskundigen adviseerden daarbij laagdrempelige toegang tot de tool met betrekking tot beschikbaarheid en kosten.

Daarnaast zijn er mogelijkheden voor vervolg, ontwikkeling en/of onderzoek:

  • De opbouw van de tool leent zich voor modulair gebruik. Dat wil zeggen dat afhankelijk van de situatie niet altijd de gehele tool gebruikt hoeft te worden om knelpunten in de psychosociale arbeidsbelasting van een werknemer in kaart te brengen. Het vooraf selecteren van relevante domeinen door de arbeidsdeskundige zou verder ontwikkeld kunnen worden.

  • De tool zou voor de doelgroep zelfstandigen verder ontwikkeld kunnen worden. Uit de focusgroepen bleek dat daar behoefte aan is. Dit vergt een inhoudelijke aanpassing van de onderliggende DPQ-NL-vragenlijst. Een voor zelfstandigen aangepaste tool geeft een groter bereik van werkenden en sluit aan bij de behoeften in een veranderende arbeidsmarkt.

  • Tot slot zijn er in de focusgroepen inhoudelijke wijzigingen voorgesteld die niet doorgevoerd zijn om de psychometrische eigenschappen van de vragenlijst vergelijkbaar te houden met het origineel. Dit zou heroverwogen of verkend kunnen worden als toevoeging aan de bestaande vragenlijst als het bijvoorbeeld om aanvullende of verdiepende constructen gaat.

De implementatie van de tool is geen onderdeel van dit project. Het rapport en het ontwikkelde prototype van de tool zijn overgedragen aan het AKC voor verdere verspreiding en implementatie.