Cahier 26 – Tool arbeidsdeskundige beoordeling psychosociale arbeidsbelasting
Inleiding

In dit hoofdstuk geven we uitleg over de manier waarop we de tool op basis van de cross-culturele vertaling en in samenwerking met arbeidsdeskundigen hebben ontwikkeld, aansluitend bij de dagelijkse praktijk van arbeidsdeskundigen, en hoe deze is getest op toepasbaarheid. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal aanbevelingen voor vervolg.

De tool is in een iteratiefprocesontwikkeld insamenwerking met arbeidsdeskundigen en experts. Nadat de vragenlijst was vertaald naar het Nederlands en de Nederlandse context (zie hoofdstuk 4) is samen met arbeidsdeskundigen een werkwijze ontwikkeld voor het gebruik van de tool in de praktijk.

Voor het ontwikkelen van een werkwijze passend bij het bestaande handelingskader voor het gebruik van de tool zijn twee focusgroepbijeenkomsten georganiseerd met 17 arbeidsdeskundigen, werkzaam bij UWV Werkbedrijf, gemeente, rijksoverheid, arbodiensten, verzekeraars en bedrijven. Daarnaast heeft de projectgroep een interactieve workshop gegeven aan 111 arbeidsdeskundigen tijdens het voorjaarscongres van de NVvA (2019). Vervolgens is het prototype van de tool getest bij 10 arbeidsdeskundigen. Zij hebben de tool gebruikt bij 19 werknemers. Daarnaast hebben nog eens 11 arbeidsdeskundigen de tool besproken in twee Onderlinge Toetsingsgroepen.

De resultaten van de ontwikkelsessies met de arbeidsdeskundigen zijn hieronder samengevat in vier onderdelen:

  1. Een verkenning van de behoefte aan een tool om de psychosociale arbeids-belasting op werknemerniveau te meten.

  2. Hoe de beoordeling geobjectiveerd kan worden en de tool ingepast kan worden in het handelen van arbeidsdeskundigen.

  3. Hoe de ontwikkelde tool ervaren is in de gebruikerstest.

  4. Algemene aanbevelingen voor vervolg.