Cahier 21 – Robotisering en de gevolgen voor arbeidsbelasting en het arbeidsdeskundig vak
Bijlage 2 Begeleidingsgroep

Dit onderzoek werd begeleid door een begeleidingsgroep bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende organisaties:

  • Tjeerd Hulsman, programmadirecteur en voorzitter AKC

  • Albert van der Burg, arbeidsdeskundige (Stigas)

  • Ilonka Overberg, arbeidsanalist (UWV)

  • Henk Oranje, arbeidsdeskundige (UWV)

  • Hans Hoogeveen, arbeidsdeskundige (UWV)

  • Pascal Hamels, arbeidsdeskundige (Arboned)

  • Lily van Diepenbrugge, arbeidsdeskundige (zelfstandige)

  • Ronald Blonk, principal scientist (TNO) en lid programmaraad AKC