Cahier 21 – Robotisering en de gevolgen voor arbeidsbelasting en het arbeidsdeskundig vak
Samengevat

  • Robotisering leidt tot verschuivingen in arbeidsbelasting, die zowel kansen als bedreigingen met zich mee brengen voor mensen zonder en met arbeidsbeperkingen.

  • Daar waar robots of ICT-systemen juist die taken overnemen waar mensen met beperkingen moeite mee hebben, ontstaan kansen. Deze kansen worden tot op heden niet of nauwelijks benut.

  • De arbeidsdeskundige moet de aard en mate van robotondersteuning en de mogelijke verschuivingen in arbeidsbelasting (her)kennen, de kansen kunnen benutten en de bedreigingen kunnen reduceren.

  • Dit alles vraagt om de ontwikkeling van nieuwe toepasbare kennis en het overdragen van bestaande en nieuwe toepasbare kennis aan arbeidsdeskundigen.