Cahier 21 – Robotisering en de gevolgen voor arbeidsbelasting en het arbeidsdeskundig vak
6.1 Wat betekent robotisering voor het arbeidsdeskundig handelen?