Cahier 21 – Robotisering en de gevolgen voor arbeidsbelasting en het arbeidsdeskundig vak
2.4 Vaststellen gevolgen voor het vak van de arbeidsdeskundige (fase 3)

Met de input van arbeidsdeskundigen is kort beschreven wat de ontwikkelingen betekenen voor het arbeidsdeskundig handelen en het instrumentarium van de arbeidsdeskundige. Op basis hiervan hebben we een advies opgesteld over welke kennis, vaardigheden en instrumenten nog ontwikkeld moeten worden om de arbeidsdeskundige toe te rusten voor de in de toekomst nog verder gerobotiseerde arbeidsmarkt. Deze vraag hebben we beantwoord in nauwe samenspraak met arbeidsdeskundigen/opleiders.