Cahier 21 – Robotisering en de gevolgen voor arbeidsbelasting en het arbeidsdeskundig vak
2.2 Vaststellen gevolgen robotisering voor arbeidsbelasting (fase 1)