Cahier 21 – Robotisering en de gevolgen voor arbeidsbelasting en het arbeidsdeskundig vak
2.1 Begeleidingsgroep

Voorafgaand aan het onderzoek is in samenspraak met het AKC een begeleidingscommissie geformeerd, bestaande uit deskundigen en afgevaardigden van de beroepsgroep van arbeidsdeskundigen. Deze begeleidingsgroep is driemaal bijeen geweest om de vorderingen van het onderzoek en de vervolgstappen te bespreken. Zie bijlage 2 voor de leden van de begeleidingsgroep.