Cahier 21 – Robotisering en de gevolgen voor arbeidsbelasting en het arbeidsdeskundig vak
Conclusies

  • Robotisering leidt tot verschuivingen in arbeidsbelasting, die zowel kansen als bedreigingen met zich mee brengen voor mensen zonder en met arbeidsbeperkingen.

  • Waar robots of ICT-systemen die taken kunnen overnemen waar mensen met beperkingen moeite mee hebben, ontstaan kansen. Deze kansen worden tot op heden niet of nauwelijks benut.

  • De arbeidsdeskundige moet de aard en mate van robotondersteuning en de mogelijke verschuivingen in arbeidsbelasting kunnen (her)kennen, de kansen kunnen benutten en de bedreigingen kunnen reduceren.

  • Bovenstaande vraagt om de ontwikkeling van nieuwe toepasbare kennis en het overdragen van bestaande en nieuwe toepasbare kennis aan arbeidsdeskundigen.