Cahier 21 – Robotisering en de gevolgen voor arbeidsbelasting en het arbeidsdeskundig vak
Definitie robotisering

Robotisering vatten we in dit project ruim op. Het omvat uiteenlopende robotvormen die in meer of mindere mate allerlei taken van mensen overnemen, zoals robots, cobots (collaboratieve robots), operator supportsystemen maar ook digitalisering van administratieve processen.

In dit rapport onderscheiden we twee hoofdgroepen:

  • robots die fysieke ondersteuning geven;

  • robots die perceptief-cognitieve ondersteuning geven.