Cahier 20 – Eigen regie voor opleiding en werk
1.2 Doel- en vraagstellingen van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is de ontwikkeling van een bruikbaar instrument dat mensen met autisme, hun naasten, (werk)begeleiders en werkgevers helpt in het proces van naar school gaan/studeren, het zoeken, vinden en behouden van een plek op de arbeidsmarkt. De regie over het instrument ligt bij de mensen met autisme zelf. De informatie moet helpen bij:

 • het keuzeproces (waar ben ik goed in, waar ben ik minder goed in, wat past bij mij en vooral ook wat vind ik leuk);

 • het zetten van stappen richting opleiding en arbeid (een routekaart en een checklist voor een intake- of sollicitatiegesprek);

 • begeleiding/behandeling;

 • ondersteuning op de opleiding of de werkplek (wat zijn bijvoorbeeld aandachtspunten voor de inrichting van de werkplek).

Het instrument geeft de gebruiker houvast in het proces van maatschappelijke participatie en neemt daarbij de hele context mee.

Vraagstellingen in dit project zijn:

 1. Met welke instanties of organisaties krijgen mensen met autisme te maken op welke tijdstippen in hun levensloop; hoe ziet de ‘routekaart’ eruit?

 2. Een zelfmanagement-instrument rondom opleiding en werk: waar is behoefte aan en wat kunnen we leren van bestaande instrumenten?

 3. Aan welke voorwaarden moet het instrument voldoen zodat het gebruiksvriendelijk is en geaccepteerd zal worden door de doelgroep?

 4. Welke inhoud moet het instrument krijgen, uitgaande van het ICF-model en eerder onderzoek naar belemmerende en bevorderende factoren voor participeren met autisme?

 5. Welke vorm moet het instrument krijgen (inclusief technische uitgangspunten) en hoe moet de output eruit zien?

 6. Op welke (transitie)momenten kan het instrument gebruikt worden?

 7. Hoe zorgen we dat het instrument gebruikt gaat worden (acceptatie, bekendheid)?