Cahier 13a – Validering loonwaardevaststelling
5.3 Eisen aan de deelnemende professionals

Om de vergelijkbaarheid van de experiment- en controlegroep te borgen, worden duidelijke starteisen gesteld aan deelnemende professionals. Te denken valt aan een aantal jaren ervaring met loonwaardebepalingen, basisopleiding, praktijkervaring in de laatste twee tot vijf jaar en leeftijd.

Op dit moment gaat het om de volgende eisen:

  • Werkzaam als uitvoerend arbeidsdeskundige of een vergelijkbare functie.

  • Ervaring als uitvoerend arbeidsdeskundige (of vergelijkbare functie): minimaal vier jaar.

  • Voldoende ervaring met loonwaardevaststelling: een minimaal aantal in de laatste vijf jaar (bijvoorbeeld gemiddeld tien per jaar).

  • Opleiding: hbo+ of gecertificeerd arbeidsdeskundige.