Cahier 13a – Validering loonwaardevaststelling
5.1 Keuze voor het onderzoeksdesign

Wij stellen voor om de validering van de loonwaardemethodieken in twee stappen op te knippen. Allereerst wordt er een efficacy1 pilot uitgevoerd, die is gericht op de vraag of de bereikte consensus over de methode ook leidt tot de gewenste uitkomsten. Vervolgens wordt in 2014 de validering van de (inter-)beoordelaarsbetrouwbaarheid, over een langere periode, nader onder de loep genomen in praktijkpilots.De ‘efficacy pilot’ wordt vormgegeven door de (inter-)beoordelaarsbetrouwbaarheid en de convergente validiteit van de loonwaardemethode in een laboratoriumsituatie te onderzoeken. Hieronder wordt globaal aangegeven hoe de efficacy pilot eruit kan zien.

1 

Efficacy pilot: een pilot waarin de werkzaamheid van een instrument of interventie wordt onderzocht in een laboratoriumsituatie. Dit in tegenstelling tot een effectiviteitspilot, waarin de effectiviteit van een instrument of interventie wordt onderzocht in de praktijk.