Cahier 13a – Validering loonwaardevaststelling
4.1 De context van de uitvoering

Voor een valide loonwaardemeting is het belangrijk dat de uitvoerder goed uitlegt hoe werkgever en werknemer het scoresysteem moeten interpreteren. Een score van 100 procent betekent in het geval van een loonwaardebepaling: presterend op regulier niveau in de normfunctie (ofwel: functioneert (ruim) voldoende). Ook een reguliere collega maakt bijvoorbeeld fouten, krijgt instructies en heeft werkoverleg. De eventuele fouten die de te beoordelen werknemer maakt, moeten dus gecorrigeerd worden met het reguliere foutenniveau. Een loonwaardebepaling onderscheidt zich daarmee nadrukkelijk van een beoordeling, waarin 100 procent zoveel betekent als: voldoet volledig aan de functie-eisen (ofwel: functioneert perfect). Met andere woorden: 100 procent is in de context van een loonwaardebepaling niet een score van tien uit tien, maar geeft weer dat een werknemer voor 100 procent gelijk functioneert aan een andere (reguliere) collega die de normfunctie uitvoert. Voor werkgevers en werknemers is dit onderscheid niet altijd even duidelijk. Het is daarom belangrijk dat de uitvoerder dit goed uitlegt en hier ook tussentijds op stuurt of achteraf voor corrigeert.