Cahier 12 – Participeren met een Autisme Spectrum Stoornis
Literatuurlijst

 1. World Health Organization. International classification of functioning, disability and health (ICF). 2001.

 2. Oploo MV, Diepenhorst M, Hollander M, Stevens L. Beter vroeg voor later? Het effect van vroege diagnose op latere arbeidsparticipatie. Eindrapport. 2011;B3837.

 3. Gezondheidsraad. Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders. Den Haag: Gezondheidsraad; 2009.

 4. UWV. Feiten en Cijfers over de Wajong. 2013.

 5. Howlin P, Goode S, Hutton J, Rutter M. Adult outcome for children with autism. Journal of Child Psychology and Psychiatry 2004;45(2):212-229.

 6. Gillespie-Lynch K, Sepeta L, Wang Y, Marshall S, Gomez L, Sigman M, et al. Early Childhood Predictors of the Social Competence of Adults with Autism. J Autism Dev Disord 2012;42(2):161-174.

 7. Holwerda A, van der Klink JJ, de Boer MR, Groothoff JW, Brouwer S. Predictors of sustainable work participation of young adults with developmental disorders. Res Dev Disabil 2013 Sep;34(9):2753-2763.

 8. NVA. Autisme: een plek om te leven: Een onderzoek naar de leefsituatie van mensen met autisme. Bilthoven: Nederlandse Vereniging voor Autisme; 2008.

 9. Gerhardt PF, Lainer I. Addressing the needs of adolescents and adults with autism: A crisis on the horizon. Journal of Contemporary Psychotherapy 2011 03;41(1):37-45.

 10. UWV. Factsheet Wajong. Amsterdam: UWV; 2011.

 11. CBS. Centraal Bureau voor Statistiek. 2013.

 12. Michon H, Van Weeghel J. Rapport rehabilitatie onderzoek in Nederland : Overzicht van onderzoek en synthese van bevindingen in de periode 2000 - 2007: Trimbos-instituut / Kenniscentrum Rehabilitatie / ZonMw; 2008.

 13. SER. Meedoen zonder beperkingen : meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten. Den Haag: Sociaal Economische Raad; 2007.

 14. Kristensen T, Borg V, Hannerz H. Socioeconomic status and psychosocial work environment: results from a Danish national study. Scand J Public Health 2002;30(3):41-48.

 15. Holwerda A, van der Klink JJL, Groothoff JW, Brouwer S. Predictors for work participation in individuals with an autism spectrum disorder: A systematic review. J Occup Rehabil 2012;22(3):333-352.

 16. Holwerda A, van der Klink JJL, Groothoff JW, Brouwer S. Wajong-cohort in Noord-Nederland: kenmerken van Wajong-aanvragers. Tijdschrift voor Bedrijfs-en Verzekeringsgeneeskunde 2010;18(10):456-462.

 17. Cuppen A, Dekker F, Brouwer S, Holwerda A, Groothoff JW, van der Klink JJL. Voorspellende factoren voor arbeidsparticipatie van Wajongers met Autisme Spectrum Stoornis. Nijkerk: Arbeidsdeskundig Kennis Centrum; 2010.

 18. Holwerda A, van der Klink JJL, Groothoff JW, Brouwer S. Predictors for Work Participation in Individuals with an Autism Spectrum Disorder: A Systematic Review. Journal of Occupational Rehabilitation 2012;22(3):333-352.

 19. Horwitz EH, Ketelaars CEJ, van Lammeren AMDN. Autisme Spectrum Stoornissen bij normaal begaafde volwassenen. : Uitgeverij Van Gorcum; 2010.

 20. Kanner L,. Autistic disturbances of affective contact. Nervous Child 1943;2(3):217-250.

 21. Baron-Cohen S. Theory of mind in normal development and autism. Theory of mind and autism : a fifteen year review. In: Baron-Cohen H, Tager-Flusberg H, Cohan DJ, editors. Understanding other minds : perspectives from developmental cognitive neuroscience. 2nd ed. ed. Oxford; New York: Oxford University Press; 2000. p. 3-21.

 22. A. A. Spek. Cognitive profiles of adults with high functioning autism (HFA) and Asperger syndrome. S.l.: Institute of Education and Child Studies, Faculty of Social and Behavioural Sciences, Leiden University; 2010.

 23. Frith U. Autism : explaining the enigma. Oxford, UK; Cambridge, MA, USA: Basil Blackwell; 1989.

 24. Bailey A, Phillips W, Rutter M. Autism: towards an integration of clinical, genetic, neuropsychological, and neurobiological perspectives. J Child Psychol Psychiatry 1996 Jan;37(1):89-126.

 25. Ozonoff S, South M, Provencal S. Executive functions. Handbook of autism and pervasive developmental disorders New Jersey: John Wiley & Sons; 2005. p. 606-627.

 26. Lareau CR. The DSM-IV system of psychiatric classification. In: Faust D, editor. New York, NY US: Oxford University Press; 2012. p. 209-228.

 27. American Psychiatric Association. DSM-IV-TR. : American Psychiatric Publishing; 2000.

 28. Sigman M. What are the core deficits in autism? In: Broman SH, Grafman J, editors. Atypical cognitive deficits in developmental disorders : implications for brain function Hillside, NJ: Lawrence Eribaum Associates; 1994. p. 139-158.

 29. Ben-Sasson A, Hen L, Fluss R, Cermak SA, Engel-Yeger B, Gal E. A meta-analysis of sensory modulation symptoms in individuals with autism spectrum disorders. J Autism Dev Disord 2009;39(1):1-11.

 30. Kern J, Trivedi M, Grannemann B, Garver C, Johnson D, Andrews A, et al. Sensory correlations in autism. Autism 2007;11(2):123-134.

 31. O'Neill M, Jones RS. Sensory-perceptual abnormalities in autism: a case for more research? J Autism Dev Disord 1997;27(3):283-93.

 32. Dunn W, Myles BS, Orr S. Sensory Processing Issues Associated With Asperger Syndrome: A Preliminary Investigation. American Journal of Occupational Therapy American Journal of Occupational Therapy 2002;56(1):97-102.

 33. Billstedt E, Carina Gillberg I, Gillberg C. Autism in adults: symptom patterns and early childhood predictors. Use of the DISCO in a community sample followed from childhood. Journal of Child Psychology and Psychiatry 2007;48(11):1102-1110.

 34. Donnellan AM, Hill DA, Leary MR. Rethinking Autism: Implications of Sensory and Movement Differences. Disability Studies Quarterly 2010;30(1).

 35. Young RL, Rodi ML. Redefining Autism Spectrum Disorder Using DSM-5: The Implications of the Proposed DSM-5 Criteria for Autism Spectrum Disorders. J Autism Dev Disord 2013 Sep 22.

 36. Coury DL. DSM-5 and autism spectrum disorders: implications for families and clinicians. J Dev Behav Pediatr 2013 Sep;34(7):494-496.

 37. Hazen EP, McDougle CJ, Volkmar FR. Changes in the diagnostic criteria for autism in DSM-5: controversies and concerns. J Clin Psychiatry 2013 Jul;74(7):739-740.

 38. Howlin P. Interventions for people with autism: recent advances. Advances in Psychiatric Treatment 1997;3(2):94-102.

 39. Howlin P, Rutter M. Treatment of autistic children. Chichester; New York: Wiley; 1987.

 40. Berckelaer-Onnes Iv. Autisme: van beeldvorming naar evidence-based (be)handelen: een proces in ontwikkeling. Wetenschappelijk tijdschrift voor autisme 2008(2):44-57.

 41. Lecavalier L, Gadow KD, DeVincent CJ, Edwards MC. Validation of DSM-IV model of psychiatric syndromes in children with autism spectrum disorders. J Autism Dev Disord 2009 Feb;39(2):278-289.

 42. Frances A, American Psychiatric Association. Task Force on DSM-IV. Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-IV. 4th ed. Washington, DC: American Psychiatric Association; 1994.

 43. Verhoof EJ, Maurice-Stam H, Heymans HSA, Grootenhuis MA. Wajongers opgegroeid met een somatische aandoening. Tijdschr Kindergeneeskd 2011;79(5):131-139.

 44. van der Klink JJL, Burdorf A, Schaufeli WB, van der Wilt GJ, Zijlstra FRH, Brouwer S, et al. Duurzaam inzetbaar: werk als waarde. Rapport in opdracht van ZonMw ten behoeve van het programma Participatie en Gezondheid. Vervolg op de notitie: Duurzaam Inzetbaar: een werkdefinitie. augustus 2010.

 45. Descamps L. De autisme survivalgids: De Ronde Tafel; 2011.

 46. Dijk AAv, Rodenburg DA, Kannerhuis L. KIRA : Arbeidstoeleiding voor mensen met autisme. Nijmegen: HRmedia; 2003.

 47. Goffart K, Rouckhout D. Onderzoeksrapport Passer : A-PAS, een assessment methodiek voor meten van arbeidscompetenties bij personen met een arbeidshandicap. Hasselt: DGO / Litp vzw; 2007.

 48. Bartram D. The SHL universal competency framework. Surrey, UK: SHL White Paper 2006.

 49. Jansen H, Rombout B,. Autipower! : succesvol leven en werken met een vorm van autisme. Eindhoven: Pepijn; 2011.

 50. Egberts F, Jansen L. Ontwikkelingsstoornissen Wajong : Richtlijn voor verzekeringsgeneeskundig onderzoek en beoordeling van ontwikkelingsstoornissen in de wet Wajong. Amsterdam: UWV-SMZ, Centraal Expertise Centrum; 2010.

 51. Hermans-Franssen A, Zuylen J, van Herpen K. Omgaan met autisme in de klas. : MesoConsult; 2007.

 52. Richtlijn werk en ernstige psychische aandoeningen. Richtlijn Werk en Ernstige psychische aandoeningen. Concepttekst, versie 11-04-2011. Utrecht: Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling; 2011.

 53. Lierop Bv. Een werknemer met autisme, wat betekent dat? Tips voor werkgevers. Woerden: CrossOver; 2007.

 54. Kerkhofs J. Loopbaanadvies werken naar vermogen voor jongeren met een beperking. TECA, SSONML 2010.

 55. Weijschede S, Engelen MWH. Arbeidstoeleiding en de Wajong: een estafette? Een onderzoek naar de visie en werkwijze van VSO- en PRO-scholen. : Research voor Beleid; 2011.

 56. Trossel M, Akker A. Intakeprotocol voor de toeleiding van mensen met autisme naar opleiding of werk. Wijk aan Zee: Heliomare; 2007.

 57. Hendricks DR, Wehman P. Transition from school to adulthood for youth with autism spectrum disorders: Review and recommendations. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities 2009 06;24(2):77-88.

 58. Taylor JL, McPheeters ML, Sathe NA, Dove D, Veenstra-Vanderweele J, Warren Z. A systematic review of vocational interventions for young adults with autism spectrum disorders. Pediatrics 2012 Sep;130(3):531-538.

 59. Lawer L, Brusilovskiy E, Salzer MS, Mandell DS. Use of vocational rehabilitative services among adults with autism. J Autism Dev Disord 2009 Mar;39(3):487-494.

 60. Oosterhof M, van Daal J, Blijd-Hoogewijs E. Consensus document CASS18+. Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme 2012;3:92-98.

 61. Geurts HM, Deprey L, Ozonoff S. Assessment of comorbidity in autism spectrum disorders. Tijdschr Psychiatr 2010;52(11):753-761.

 62. LISV. Standaard onderzoeksmethoden; 2000.

 63. Wing L, Gould J. Severe impairments of social interaction and associated abnormalities in children: Epidemiology and classification. J Autism Dev Disord 1979;9(1):11-29.

 64. Wing L, Saane-Hijner P. Leven met uw autistische kind: een gids voor ouders en begeleiders. : Swets & Zeitlinger; 2000.

 65. Snel N, Wensveen Dv. Het eerste jaar nieuwe Wajong. Kwalitatief onderzoek onder Wajongers ten behoeve van de monitor nieuwe Wajong. : TSN NIPO; 2011.

 66. Kool R, Kleefstra S, Stavenuiter JJ, Carlier J. Arbocuratieve samenwerking verbetert. Tijdschrift voor Bedrijfs-en Verzekeringsgeneeskunde 2006;14(4):213-214.

 67. Mmmensen met Mogelijkheden. 2012.

 68. Bruner C. Thinking Collaboratively: Ten Questions and Answers To Help Policy Makers Improve Children's Services: Education and Human Services Consortium, Washington, DC.; 1991.

 69. Bronstein LR. A Model for Interdisciplinary Collaboration. Social Work Social Work 2003;48(3):297-306.

 70. Gerritsen AGA, Nauta AP. Samenwerking is te leren! Maar hoe? Tijdschrift voor medisch onderwijs 2008;27(3):109-119.

 71. Belbin RM, Snijders M. Managementteams: over succes-en faalfactoren voor teams. 1e ed.: Academic Service; 2006.

 72. Dijkstra W, Smit JH editors. Onderzoek met vragenlijsten. Een praktische handleiding. 1 (vol. 2) ed. Amsterdam: VU Uitgeverij; 2005.

 73. Mattessich PW, Monsey BR. Collaboration: what makes it work. A review of research literature on factors influencing successful collaboration. St. Paul: Amherst H . Wilder Foundation; 1992.

 74. Berg-Weber M, Schneider FF. Interdisciplinary collaboration in social work education. Social Work in Education 1998;18:53-57.

 75. Soler M, Shauffer C. Fighting Fragmentation: Coordination of Services for Children and Families. Education and Urban society 1993;25(2):129-140.

 76. Paulus PB, Nijstad BA. Group creativity: Innovation through collaboration. USA: Oxford University Press; 2003.

 77. Ancona DG, Caldwell DF. Beyond Task and Maintenance Defining External Functions in Groups. Group & Organization Management 1988;13(4):468-494.

 78. Walton RE. From control to commitment in the workplace. The Sociology of Organizations: . California: Sage Publciations; 2003.

 79. Bronstein LR. Index of interdisciplinary collaboration. Soc Work Res 2002;26(2):113-126.

 80. Lagerveld S, Bültmann U, Franche R, Van Dijk F, Vlasveld M, Van der Feltz-Cornelis C, et al. Factors associated with work participation and work functioning in depressed workers: a systematic review. J Occup Rehabil 2010;20(3):275-292.

 81. Dahlgren S.O., Gillberg C. Symptoms in the first two years of life. A preliminary population study of infantile autism. Eur Arch Psychiatry Neurol Sci 1989;238(3):169-74.

 82. Baranek GT, Foster LG, Berkson G. Sensory Defensiveness in Persons With Developmental Disabilities. Occupational Therapy Journal of Research 1997;17(3):173-185.

 83. Dawson G, Watling R. Interventions to facilitate auditory, visual, and motor integration in autism: a review of the evidence. J Autism Dev Disord 2000;30(5):415-21.

 84. Kientz MA, Dunn W. A Comparison of the Performance of Children With and Without Autism on the Sensory Profile. American Journal of Occupational Therapy American Journal of Occupational Therapy 1997;51(7):530-537.

 85. Tomchek SD, Dunn W. Sensory processing in children with and without autism: a comparative study using the short sensory profile. The American journal of occupational therapy: Official Publication of the American Occupational Therapy Association 2007;61(2):190-200.

 86. Cheung PP, Siu AM. A comparison of patterns of sensory processing in children with and without developmental disabilities. Res Dev Disabil 2009 Nov-Dec;30(6):1468-1480.

 87. Venderbosch S. Een plek om te leven : een onderzoek naar de leefsituatie van mensen met autisme. Bilthoven: Nederlandse Vereniging voor Autisme; 2008.

 88. Begeer S, Wierda M, Verderbosch S editors. NVA enquete 2013: Allemaal Autisme, Allemaal Anders. : Nederlandse Vereniging voor Autisme; 2013.

 89. Taylor JL, Seltzer MM. Employment and post-secondary educational activities for young adults with autism spectrum disorders during the transition to adulthood. J Autism Dev Disord 2011 May;41(5):566-574.

 90. Taylor JL, Seltzer MM. Changes in the autism behavioral phenotype during the transition to adulthood. J Autism Dev Disord 2010 Dec;40(12):1431-1446.

 91. Shattuck PT, Narendorf SC, Cooper B, Sterzing PR, Wagner M, Taylor JL. Postsecondary education and employment among youth with an autism spectrum disorder. Pediatrics 2012;129(6):1042-1049.

 92. Richdale AL, Schreck KA. Sleep problems in autism spectrum disorders: prevalence, nature, & possible biopsychosocial aetiologies. Sleep medicine reviews 2009;13(6):403-411.

 93. Richdale AL, Baglin CL. Self-report and caregiver-report of sleep and psychopathology in children with high-functioning autism spectrum disorder: A pilot study. Developmental neurorehabilitation 2013(0):1-8.

 94. Hollway JA, Aman MG, Butter E. Correlates and risk markers for sleep disturbance in participants of the autism treatment network. J Autism Dev Disord 2013 Dec;43(12):2830-2843.

 95. Limoges É, Bolduc C, Berthiaume C, Mottron L, Godbout R. Relationship between poor sleep and daytime cognitive performance in young adults with autism. Res Dev Disabil 2013;34(4):1322-1335.

 96. Volkmar FR, Wiesner LA. A practical guide to autism: What every parent, family member, and teacher needs to know. Hoboken, NJ US: John Wiley & Sons Inc; 2009.

 97. Taylor JL, Seltzer MM. Employment and post-secondary educational activities for young adults with autism spectrum disorders during the transition to adulthood. J Autism Dev Disord 2011;41(5):566-574.

 98. Ochs LA, Roessler RT. Students with disabilities: How ready are they for the 21st century? Rehabilitation Counseling Bulletin 2001;44(3):170-176.

 99. Onderwijsraad editor. Advies: De school en leerlingen met gedragsproblemen. Den Haag: Uitgave van de onderwijsraad; 2010.

 100. van Hooff. Melba. Een systeem ten behoeve van arbeidsrehabilitatie en integratie. 2008; Available at: www.melba.nl.

 101. de Bruin R, Hutsebaut J, Schuppert M. Effective Psychological Treatment Methods. 2012.

 102. Jolliffe T, Landsdown R, Robinson C. Autism: A Personal Account. Communication Journal of the National Autistic Society 1992;26(12-19).

 103. Vermeulen P. Brein bedriegt. 11th ed. Berchem: EPO; 1999.

 104. Nijs de PFA, Verheij F, Vlutters JL editors. Ontwikkeling langs de levenslijnen: Uitgeverij Maklu; 2004.

 105. Venderbosch S. Een plek om te leven : een onderzoek naar de leefsituatie van mensen met autisme. Bilthoven: Nederlandse Vereniging voor Autisme; 2008.

 106. Kenniscentrum KJP. http://www.kenniscentrum-kjp.nl. 2013.

 107. Siegel M, Beaulieu AA. Psychotropic medications in children with autism spectrum disorders: a systematic review and synthesis for evidence-based practice. J Autism Dev Disord 2012;42(8):1592-1605.

 108. Cortesi F, Giannotti F, Ivanenko A, Johnson K. Sleep in children with autistic spectrum disorder. Sleep Med 2010 Aug;11(7):659-664.

 109. Reynolds S, Bendixen RM, Lawrence T, Lane SJ. A pilot study examining activity participation, sensory responsiveness, and competence in children with high functioning Autism Spectrum Disorder. J Autism Dev Disord 2011 Nov;41(11):1496-1506.

 110. Schreck KA, Mulick JA, Smith AF. Sleep problems as possible predictors of intensified symptoms of autism. Res Dev Disabil 2004 Jan-Feb;25(1):57-66.

 111. NVA, Stichting de Ombudsman. Buiten de boot. Een onderzoek onder (ouders en partners) mensen met autisme. Bilthoven: Nederlandse Vereniging voor Autisme; 2005.

 112. Levy DE, Rigotti NA, Winickoff JP. Medicaid expenditures for children living with smokers. BMC health services research 2011;11(1):125.

 113. van Boxtel CC. Onderzoek naar een sluitend schoolaanbod voor jongeren met ASS die uitvallen binnen het speciaal onderwijs. masterthesis Amsterdam 2010.

 114. Nas H. Levensloopbegeleiding voor mensen met autisme. Onderwijs en Gezondheidszorg 2011;2011(1):24-25.

 115. Bandura A. Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. Psychol Rev 1977 Mar;84(2):191-215.

 116. Stajkovic AD, Luthans F. Self-efficacy and work-related performance: A meta-analysis. Psychol Bull 1998;124(2):240.

 117. Attwood T editor. Het syndroom van Asperger. Een gids voor ouders en hulpverleners: Swets en Zeitlinger; 2001.

 118. Rogers SJ, Hepburn S, Wehner E. Parent reports of sensory symptoms in toddlers with autism and those with other developmental disorders. J Autism Dev Disord 2003;33(6):631-42.

 119. Berman K. Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders. Aanvullende reactie op het rapport van de Gezondheidsraad, vanuit volwassen perspectief. Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme 2009(3):116-118.

 120. Barron J, Barron S. There's a boy in here. New York: Simon & Schuster; 1992.

 121. Strandt-Conroy KA. Exploring movement differences in autism through first-hand accounts. University of Wisconsin: Madison; 1999.

 122. Rubin S, Biklen D, Kasa-Hendrickson C, Kluth P, Cardinal DN, Broderick A. Independence, Participation, and the Meaning of Intellectual Ability. Disability & Society Disability & Society 2001;16(3):415-429.

 123. Orekhova EV, Elam M, Stroganova TA, Prokofyev AO, Nygren G, Gillberg C. Sensory gating in young children with autism: Relation to age, IQ, and EEG gamma oscillations. Neurosci.Lett.Neuroscience Letters 2008;434(2):218-223.

 124. Gepner B, Féron F. Autism: a world changing too fast for a mis-wired brain? Neuroscience & Biobehavioral Reviews 2009;33:1227-1242.

 125. Dunn W. The Impact of Sensory Processing Abilities on the Daily Lives of Young Children and Their Families: A Conceptual Model. Infants and young children. 1997;9(4):23.

 126. Fisher AG, Murray EA, Bundy AC. Sensory integration : theory and practice. Philadelphia: F.A. Davis; 1991.

 127. Cook EH. Genetics of autism. Ment Retard Dev Disabil Res Rev 1998;4(2):113-120.

 128. Eisenman LT. Self-determination interventions building a foundation for school completion. Remedial and Special Education 2007;28(1):2-8.

 129. Strickland DC, Coles CD, Southern LB. JobTIPS: a transition to employment program for individuals with autism spectrum disorders. J Autism Dev Disord 2013 Oct;43(10):2472-2483.

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document