Cahier 12 – Participeren met een Autisme Spectrum Stoornis
Bijlage 1 Deelnemende teams, student en klankbordgroep

Deelnemende teams

 1. Eindhoven:

  1. De heer W.A.M. (Walter) Venmans, Verzekeringsarts.

  2. Door ziekte uitgevallen: mevrouw I.Y. (Inge) Waarts, Arbeidsdeskundige SMZ.

  3. De heer J.A.G. (Sjef) Wijnen, Verzekeringsarts.

  4. Mevrouw Th.C.M. (Dorine) van Hout - van Rooij, Arbeidsdeskundige WERKbedrijf.

 2. Assen:

  1. De heer O. (Otto) ’t Hart, Arbeidsdeskundige WERKbedrijf.

  2. De heer T (Ton) Gerdes, Verzekeringsarts SMZ, Groningen.

  3. De heer H. (Hein) Pierik, Arbeidsdeskundige SMZ.

  4. Mevrouw J. (Jeanette) Schrader, Verzekeringsarts SMZ, Assen.

 3. Venlo:

  1. De heer T. (Ton) van den Broeke, Arbeidsdeskundige SMZ.

  2. Mevrouw E. (Els) Gorissen, Arbeidsdeskundige WERKbedrijf.

  3. De heer O. (Otto) Dittrich, Verzekeringsarts.

 4. Rotterdam:

  1. Mevrouw L. (Lydia) van Holten, arbeidsdeskundige SMZ. 

  2. Mevrouw A. (Atjie) Tan-Oen, Verzekeringsarts.

Een arbeidsdeskundige van het WERKbedrijf die mee wilde, mocht en kon doen, is helaas niet gevonden.

Student Sociale Psychologie, afgestudeerd in december 2012

Mevrouw drs. C. (Carola) Engbers

Deelnemers Klankbordgroep

 1. Dhr. Prof. Dr. Frans Nijhuis: hoogleraar Inclusieve arbeidsorganisaties, Universiteit Maastricht.

 2. Dhr. Henny Mulders: adviseur inclusieve arbeidsorganisatie UWV WERKbedrijf.

 3. Mw. Francine Pars: beleidsadviseur centrale staf AD WERKbedrijf.

 4. Mw. Yvette van Woerkom: beleidsadviseur centrale staf AD SMZ.

 5. Dhr. Klaas Pieter Derks: projectmanager Programma Wajong UWV.

 6. Mw. Ingrid van den Ende: Kenniscentrum UWV.

 7. Mw. Karin Berman: ervaringsdeskundige en loopbaanadviseur/autismecoach R95.

 8. Mw. Marjolein Schipper, later in het project vervangen door Stance Venderbosch van de Nederlandse Vereniging voor Autisme, werkgroep arbeid.

 9. Dhr. Kees Riem Vis: projectleider project ‘Duet’, Friesland.

 10. Dhr. Dr. Jan Pieter Teunisse: Hogeschool Arnhem Nijmegen, lectoraat autisme en levensloopbegeleiding.

 11. Mw. Prof. Dr. Monique Frings-Dresen: programmaraad Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG).

 12. Dhr. Tjeerd Hulsman, Arbeidsdeskundig Kennis Centrum

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document