Cahier 12 – Participeren met een Autisme Spectrum Stoornis
Inleiding

In dit hoofdstuk beschrijven we de conclusies van het onderzoeksproject aan de hand van de belangrijkste resultaten uit de deelstudies. Daarnaast bediscussiëren we per deelstudie een aantal belangrijke uitkomsten en worden sterke en zwakke punten en de generaliseerbaarheid van dit onderzoek beschreven. Tot slot zijn aanbevelingen voor de praktijk geformuleerd en voor toekomstig onderzoek.

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document