Cahier 12 – Participeren met een Autisme Spectrum Stoornis
Opzet

In vier districten van het UWV (Rotterdam, Assen, Eindhoven en Venlo, zie bijlage 1 voor de deelnemers) hebben teams van vier tot zes personen, bestaande uit twee tot vier arbeidsdeskundigen en één à twee verzekeringsartsen van het UWV WERKbedrijf en Sociaal Medische Zaken (SMZ) onderzoek gedaan onder leiding van onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Professionalisering en samenwerking in teams was zoals gezegd één van de doelen van dit onderzoeksproject. De onderzoeksteams bestonden uit verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen die graag kennis wilden maken met het doen van onderzoek en die hun expertise op het gebied van het beoordelen en begeleiden van Wajongers met een autisme spectrum stoornis wilden ontwikkelen. Zij hebben elk een specifieke onderzoeksvraag geformuleerd, volgden de cursus Evidence Informed Practice die het AKC laat doceren bij de NSPOH en voerden hun eigen deelonderzoek uit. Carola Engbers onderzocht als student sociale psychologie van de RuG in het kader van haar masterthese hoe de arbeidsdeskundige en verzekeringsarts in het Wajongteam optimaal kunnen samenwerken. Na haar afstuderen is ze als onderzoeksassistent werkzaam geweest bij de afronding van het project.

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document