Cahier 12 – Participeren met een Autisme Spectrum Stoornis
Definitie ‘duurzame arbeidsparticipatie’

Succesvolle duurzame arbeidsparticipatie wordt in dit project gedefinieerd als: het hebben van betaald werk van minimaal twaalf uur per week voor een periode van minimaal zes maanden (43). Het gaat hierbij zowel om parttime als fulltime werk, al dan niet met loondispensatie en inclusief werk in de sociale werkvoorziening op een reguliere arbeidsplek. In subjectieve zin betekent het dat medewerkers in hun arbeidsleven doorlopend over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden alsmede over de voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren (44).

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document