Vaststellen begeleidingsbehoefte en regime jobcoaching
Bijlagen

Bijlage 1: Ingeschakelde commentatoren.

Dr. Karen Nieuwenhuijsen, drs. Babs Faber en prof. dr. Monique Frings-Dresen, Universiteit van Amsterdam, Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid.

Drs. Inge van Oosten, Eli Van Den Heuvel, en drs. Lex Feij, CEC UWV.

Bijlage 2: Gehanteerde bronnen en verwijzingen naar literatuur/richtlijnen/jurisprudentie.

  1. Werkwijzer Vaststellen Begeleidingsbehoefte (CEC).

  2. Leidraad Jobcoach (AKC).

  3. Methodiekbeschrijving Arbeidsdeskundige Voorbeeldcasuïstiek (AKC).

  4. Handboek CBBS, 2003.

  5. Indicatie begeleidingsbehoefte voor een succesvolle arbeidsparticipatie. Verslag van het onderzoek naar aspecten die van belang zijn bij het vaststellen van de begeleidingsbehoefte bij mensen om succesvolle arbeidsparticipatie te realiseren. (Academisch Medisch Centrum Universiteit van Amsterdam, Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid).