Vaststellen begeleidingsbehoefte en regime jobcoaching
Kennisvragen/leervragen

  1. Is de werkwijzer Vaststellen Begeleidingsbehoefte correct toegepast?

  2. Zijn er gevalideerde werkwijzen bekend of denkbaar om de begeleidingsbehoefte vast te stellen?

  3. Welke elementen moeten bij het vaststellen van de begeleidingsbehoeftig minimaal worden gewogen om tot een goede en objectieve indicatie van de begeleidingsbehoefte te komen?

  4. Welke criteria spelen mee bij de beoordeling van het toe te passen regime bij een aanvraag jobcoaching?

  5. Is er een samenhang tussen deze criteria en de begeleidingsbehoefte?

  6. Zo ja, is in kaart te brengen welke criteria meer of minder invloed hebben op de begeleidingsbehoefte?