Vaststellen begeleidingsbehoefte en regime jobcoaching
Mogelijke eerste gedachten voor oplossingsrichtingen

  • Een koppeling tussen de FML en de toe te kennen uren?

  • Een koppeling tussen de loonwaarde en de toe te kennen uren?

  • Toepassen van de leidraad jobcoaching en het invullen van de werkwijzer Vaststellen begeleidingsbehoefte (CEC)?

  • Is er een checklist te maken die de beoordeling van het toe te kennen regime eenvoudiger maakt en die de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid verhoogt?

  • Welke elementen spelen mee bij de begeleidingsbehoefte (productiviteit, zelfstandigheid, thuissituatie, leervermogen, communiceren, samenwerken)?

  • Toepassen BOB-model?