Vaststellen begeleidingsbehoefte en regime jobcoaching
Samenvatting

Korte situatieschets

Een klant vraagt om een intensief regime Jobcoaching (15 procent). De arbeidsdeskundige besluit om een ander percentage/regime toe te kennen.

Onderzoeksvraag in de oorspronkelijke casus

Welk regime jobcoaching is – op basis van een juiste vaststelling van de begeleidingsbehoefte – van toepassing?

Conclusie van arbeidsdeskundige in casus

Er is een ander regime van toepassing dan het aangevraagde regime.

Kennis- en leervragen

  1. Is de werkwijzer Vaststellen Begeleidingsbehoefte correct toegepast?

  2. Zijn er gevalideerde werkwijzen bekend of denkbaar om de begeleidingsbehoefte vast te stellen?

  3. Welke elementen moeten bij het vaststellen van de begeleidingsbehoeftig minimaal worden gewogen om tot een goede en objectieve indicatie van de begeleidingsbehoefte te komen?

  4. Welke criteria spelen mee bij de beoordeling van het toe te passen regime bij een aanvraag jobcoaching?

  5. Is er een samenhang tussen deze criteria en de begeleidingsbehoefte?

  6. Zo ja, is in kaart te brengen welke criteria meer of minder invloed hebben op de begeleidingsbehoefte?