Mantelzorg als re-integratie inspanning
Samenvatting

Korte situatieschets

Werknemer is uitgevallen als schilder als gevolg van fysieke beperkingen. De behandelingen zijn gestopt, medicatie niet.

De privésituatie is dat werknemer een ernstig zieke partner heeft waarvoor hij thuis zorgt.

Onderzoeksvraag in de oorspronkelijke casus

Wat is het advies voor de in te zetten re-integratieactiviteiten spoor 1 en/of spoor 2?

Conclusie van arbeidsdeskundige in casus

Werkervaringsplek/participatiebaan is mogelijk als re-integratieactiviteit, als opbouw naar instroom in regulier werk. De mantelzorg die werknemer verleent, kan worden ingezet als participatiebaan/werkervaringsplek.

Kennis- en leervragen

  1. Onder welke condities kan mantelzorg een onderdeel zijn van een re-integratietraject in het kader van de poortwachterverplichtingen van een werkgever? Bij de volgende posities:

    • Arbeidsovereenkomst;

    • geen arbeidsovereenkomst vallend onder vangnet ZW UWV;

    • geen arbeidsovereenkomst vallend onder vangnet ZW eigen risico.

  2. Hoe werkt de combinatie van de bestaande algemene verlofregelingen om mantelzorg mogelijk te maken (kort- en langdurend zorgverlof, Wet flexibel werken en levensloop) met regelingen in het kader van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte en/of gebrek?