Hoe om te gaan met re-integratieverplichtingen WVP bij de doelgroep Participatiewet (klant met Wajong-uitkering)?
Samenvatting

Korte situatieschets

Deze casus betreft een 28-jarige vrouw die werkzaam is (16-urencontract) in de schoonmaakbranche. Zij heeft (zo blijkt tijdens het arbeidsdeskundig onderzoek) een Wajong-uitkering en een jobcoach vanuit een persoonsgebonden budget (pgb). In november 2015 is zij met lichamelijke klachten uitgevallen. Na haar ziekmelding heeft de werkgever een arbeidsdeskundig onderzoek aangevraagd. Het is waarschijnlijk dat de werknemer, op grond van andere beperkingen dan die haar de Wajong-status verlenen, blijvend arbeidsongeschikt is voor schoonmaakwerk. De Wajong-status was onbekend bij haar huidige werkgever.

Onderzoeksvragen in de oorspronkelijke casus

 1. Is de werknemer geschikt voor haar eigen werk (medewerker algemeen schoonmaakonderhoud)?

 2. Kan het eigen werk worden aangepast?

 3. Is er ander passend werk bij de eigen werkgever?

 4. Wat zijn de re-integratiemogelijkheden bij een andere werkgever?

Conclusies van de arbeidsdeskundige in casus

 • De werknemer is ongeschikt voor het eigen werk in de volle omvang.

 • De werknemer kan, om arbeidsritme te behouden, in deeltaken werken zolang er nog geen traject is ingezet.

 • Er zijn voor de werknemer geen passende functies bij de eigen werkgever.

 • Het advies aan de werkgever is om een ‘haalbaarheidsonderzoek’ te laten uitvoeren om passende arbeidsmogelijkheden bij een andere werkgever te onderzoeken. Als het re-integratiebedrijf met een realiseerbaar plan komt, moeten de arbeidsmogelijkheden bij een andere werkgever (spoor 2) worden onderzocht.

Kennis- en leervragen

 1. Wat is een adequate arbeidsdeskundige advisering aan een werkgever in het kader van zijn WVP-verplichtingen, als er sprake is van uitval van een werknemer met een regulier arbeidscontract én de Wajong-status?

 2. Zijn er aanvullende of specifieke stappen en/of routing die de werkgever moet doorlopen?

 3. Welke regelingen zijn inzetbaar bij een werknemer met Wajong-status?

 4. Welke (ondersteunende) taak heeft UWV Werkbedrijf in spoor 2 in een dergelijke situatie?

 5. Hoe ziet de toetsing van de WVP-verplichtingen van de werkgever door UWV eruit in zo’n situatie?