Duurzame inzetbaarheid van een werknemer met een eerder niet onderkende persoonlijkheidsstoornis
Samenvatting

Korte situatieschets

De werknemer heeft vanwege ziekte vaker langdurig verzuimd. Binnen de organisatie is sprake van strenge integriteitsnormen, waaraan de werknemer niet meer voldoet. Hierdoor kan zij na langer durende uitval niet terug in haar eigen werk, maar wel in andere (passende) werkzaamheden. Op advies van de bedrijfsarts vindt een neuropsychologisch onderzoek plaats, waarbij een niet eerder onderkende persoonlijkheidsstoornis wordt geconstateerd. De werkgever wil de werknemer behouden voor de organisatie en haar ondersteuning bieden om te voorkomen dat zij (frequent) langer uitvalt. Complicerende factor hierbij is dat de werknemer wel hulp aanvaardt, maar op het moment dat zij de indruk heeft dat het goed met haar gaat, verdere hulp afwijst.

Onderzoeksvraag in de oorspronkelijke casus

De werkgever wil frequent langer durend verzuim voorkomen van een werknemer met een persoonlijkheidsstoornis, die als gevolg daarvan bij tijd en wijle in een sterk ontregelde privésituatie verkeert.

Conclusie van arbeidsdeskundige in casus

De werknemer is succesvol herplaatst bij de eigen werkgever, maar ontslagdreiging blijft bij opnieuw frequent verzuim. Er moet een plan van aanpak komen om toekomstig verzuim, als gevolg van de persoonlijkheidsstoornis, zo veel mogelijk uit te sluiten.

Kennis- en leervragen

  1. Wat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek over de factoren die succesvol zijn bij het voorkomen van uitval uit arbeid, of die zorgen voor het adequaat blijven functioneren van werknemers met een persoonlijkheidsstoornis (met aandacht voor subgroepen als klassiek autisme, Asperger en PDD-NOS)?

  2. Wat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek over de factoren die belemmerend zijn voor het adequaat blijven functioneren van werknemers met een persoonlijkheidsstoornis (met aandacht voor subgroepen als klassiek autisme, Asperger en PDD-NOS)?

  3. Welke instrumenten/handvatten kun je de werkgever bieden om te voorkomen dat de werknemer, wegens handelingen in de privésfeer, terugvalt in (frequent) verzuim?