Afname belastbaarheid bij doof geboren werknemer van middelbare leeftijd
Mogelijke eerste gedachten voor oplossingsrichtingen