Afname belastbaarheid bij doof geboren werknemer van middelbare leeftijd
Samenvatting probleemdefiniëring/context voor de vragen aan de commentator